Gönderen Konu: Sıkıntı Bunalım ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Dualar...  (Okunma sayısı 209877 defa)

0 Üye ve 13 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı HaZaL

 • Kidemli Üye
 • *****
 • İleti: 882
 • Teşekkür Sayısı: 22
 • Ey Rabbim, sahibimsin, melikimsin, ümidimsin
Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar . Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor,  Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş degiller.

Peki Ne Yapmak Lazım :

Öncelik ile Sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüzmü ?

Eminim şuan aklınızda 100 lerce sebeb belirmiştir, Ama asıl sebeb hiç biri degil.  Asıl sebeb Allah a tam kulluk etmemeniz Allah a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü, Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allah  a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

Sıkıntı bunalım ve depresyon a islami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vicutta igne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşagıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allah a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup amin deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi Geçer gider Allah ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasından dır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den,  şeytanlar dan ve büyü den korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun  min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak  Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas  Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad  Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

= Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh

= La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû  lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

= Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

= Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

= Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

= Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka  Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

= Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.

= Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

= Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

= Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

= Estağfirullah min külli mâ kerihallah.

= Hasbiyallahü ve ni’mel vekil .

= Okuma Bitince Sonunda Sadakallahul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allah a Dua Edersin. Sonrasında. El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Amin Denir.
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2010, 11:33:24 Gönderen: ehlibeyt »
You are not allowed to view images. Register or Login
*SaDeCe*BiR*KuL*Unutmamakve uutulmamak dileği ile..........You are not allowed to view images. Register or Login

Çevrimdışı Mekke-Medine-Sevdalisi

 • Kidemli Üye
 • *****
 • İleti: 2475
 • Teşekkür Sayısı: 63
 You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login
 You are not allowed to view images. Register or Login

You are not allowed to view images. Register or Login
You are not allowed to view images. Register or Login

Çevrimdışı SEVDE

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 15
 • Teşekkür Sayısı: 0
 You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login

Çevrimdışı haknur

 • süper moderatör
 • Kidemli Üye
 • *
 • İleti: 1745
 • Teşekkür Sayısı: 60
 • Ahlakı Güzel Olan Her Yaşta Güzeldir(hadis-i şerif
 You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

Çevrimdışı __RabiaNur__

 • Kidemli Üye
 • *****
 • İleti: 680
 • Teşekkür Sayısı: 12
Allah razı olsun hazal...
Rabbim bizleri her türlü kötülükten korusun....
Hepsini bilmesemde bildiklerimi bende sürekli okuyorum ve bana manevi bir güç kattığını biliyorum çok şükür...
selam ve dua ile...
You are not allowed to view images. Register or Login You are not allowed to view images. Register or Login

Çevrimdışı Bünyamin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Teşekkür Sayısı: 0
  • E-Posta
Selamun aleyküm çok teşekkür ederim You are not allowed to view images. Register or Login razı olsun ama bu duaları paylaşan arkadaşla özel görüşmek istiyorum eğer isterse inş..

Çevrimdışı Bünyamin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Teşekkür Sayısı: 0
  • E-Posta
Ya Bu Duaları Paylaşan Arkadaş  Sana Nasıl ulaşacağım RANNİM Senden Dünyada da Ahirette de Razı olsun İnş....

Çevrimdışı Bünyamin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Teşekkür Sayısı: 0
  • E-Posta
Ya Bu Duaları Paylaşan Arkadaşla Görüşmek İstiyorum RABBİM Razı olsun Onda Bu Dünyada da Ahirettede İnş..Çok İhtiyacımın olduğu bir zamanda Rabbim Onun Aracılığıyla Vesile etti Çok Şükür...

Çevrimdışı ammarhoca

 • Administrator
 • Kidemli Üye
 • *
 • İleti: 543
 • Teşekkür Sayısı: 52
hazal kardeşimiz çok nadir gelir foruma kardeşim.Allah razı olsun forumda değerli bir kardeşimizdir.siz bana konuyu söyleyin gelirse ulaştırırz mesajınızı inşALLAH.
You are not allowed to view links. Register or Login

Göz yaşımı yanağında tut,
 taç yapraklarına taşı ağlayışımı.
Şehvetin kirinden sıyır,
 tenin tozundan ayıkla kalbimi.

Çevrimdışı zeynep

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Teşekkür Sayısı: 0
 • İslamGüzel.com
  • E-Posta
allah razi olsun 2-3 gündür okuyorum daha iyi hissediyorum kendimi sükür

Çevrimdışı zzafer1616

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Teşekkür Sayısı: 0
 • İslamGüzel.com
 You are not allowed to view images. Register or Login  bende 2 3 gündür okuyorum kendimi iyi hissediyorum  You are not allowed to view images. Register or Login

Çevrimdışı mehmetrabzon

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Teşekkür Sayısı: 0
 • İslamGüzel.com
  • E-Posta
Selamun aleyküm sizlere çok teşekkür ederim Allahım sizlerden ve bizlerden razı olsun inanin daha iyi oldum sizlerin sayesinde çok sağolun hepinizi Allaha emanet ediyorum

Çevrimdışı semraaaa21

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
 • Teşekkür Sayısı: 0
 • İslamGüzel.com
bu guzel dualar ıcın tesekur ederm.....


GoogleTagged - Etiketler